Spirituele Informatie

Spiritual Wisdom | Ans Corbee | anscorbee@quicknet.nl |

Welkom

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacy Statement

© Copyright Spiritualwisdom.nl 2011

Privacy Statement

Privacy statement

De website www.spiritualwisdom.nl wordt beheerd door Ans Corbee, Astronautenweg 328, 1622 DW, Hoorn.

Tijdens uw bezoek aan bovengenoemde websites kan Spiritualwisdom.nl persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect.

Spiritualwisdom.nl zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Spiritualwisdom.nl bij de verwerking van gegevens in verband met bovengenoemde websites nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Spiritualwisdom.nl verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van bovengenoemde websites ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om diensten en informatie onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van bovengenoemde websites of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

 

Gevoelige informatie

Spiritualwisdom.nl tracht niet via bovengenoemde websites gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Spiritualwisdom.nl wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Spiritualwisdom.nl instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

 

Internetsite gebruik

Spiritualwisdom.nl kan informatie over het gebruik van bovengenoemde websites verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnamen, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van eventuele links met bovengenoemde websites zijn verbonden.

 

Vragen - contact opnemen met Spiritualwisdom.nl

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, of uw omgang met bovengenoemde websites, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Spiritualwisdom.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Lees ook de copyright informatie en de disclaimer.