Spirituele Informatie

Spiritual Wisdom | Ans Corbee | anscorbee@quicknet.nl |

Welkom

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacy Statement

© Copyright Spiritualwisdom.nl 2011

Copyright

Copyright www.spiritualwisdom.nl

 

© 2011 Spiritualwisdom, gevestigd aan de Astronautenweg 328, 1622 DW, Hoorn.

Niets uit bovengenoemde websites mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spiritualwisdom.

 

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Spiritualwisdom informatie van bovengenoemde websites op enige wijze commercieel te gebruiken. Indien u dit toch wenst, neemt u dan contact met ons op voor een regeling. Het is uitsluitend toegestaan de informatie, foto's en dergelijke van bovengenoemde websites voor persoonlijk privégebruik op enige wijze te gebruiken of het geheel of delen daarvan te downloaden. Indien u iets van de informatie uit deze website wilt gebruiken, dan is bronvermelding van de website steeds verplicht. Lees ook de disclaimer en het privacy statement.